دانلود پاورپوینت مدارهای الکتریکی - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدارهای الکتریکی - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدارهای الکتریکی - 12 اسلاید

 

 

 

 

 

فرض می کنیم که جز مورد بررسی به یک مدار خطی تغییرناپذیر با زمان متصل باشد و مدار در حالت دائمی سینوسی با فرکانس زاویه ای     قرار گرفته باشد. فرض کنید ولتاژو جریان شاخه جز مورد نظر در حالت دائمی سینوسی چنین باشد     

مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: